english magyar

ÁSZF

Működési Szabályzat

 

Jelen Működési szabályzat meghatározza a Premi Air Consulting Kft. (továbbiakban Szolgáltató) Szimulátor Központjában található szimulátor, és egyéb a társaság üzemeltetésében lévő ingóság általános használatának feltételeit.

 

Jelen Működési Szabályzat kötelezően betartandó a Premi Air Consulting Kft. szolgáltatásait igénybe vevő magánszemélyek és/vagy jogi társaságok, amelyek a szolgáltatás igénybevételével – a fizetés teljesítésével és a beszálló kártya/kártyák átvételével – további nyilatkozat nélkül elfogadják azt.

 

Működési szabályzat letöltése City Center-Budapest szimulátor központ (2015. november 7-től érvényes)

 

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-90992/2015. - NAIH-90993/2015. - NAIH-90994/2015. - NAIH-90995/2015.

 

A Premi Air Consulting Kft. tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. Ügyfeleink által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeljük, gondoskodunk azok biztonságáról, biztosítjuk azokat a technikai és eljárási feltételeket, amelyek a vonatkozó jogszabályok maximális betartásához szükségesek.

Az alábbi szabályzat a Premi Air Consulting Kft. adatkezeléssel kapcsolatos irányelveit tartalmazza, melyet a társaság, és adatkezeléssel foglalkozó alkalmazottai magukra nézve kötelezőnek fogadnak el.

A szabályzat a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

  • 1992. évi LXIII. tv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
  • 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
  • 1998. évi VI. tv. az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során
  • 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
  • 2008. XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Az adatvédelmi nyilatkozat letöltése